Công ty Cổ phần Giáo dục và Tổ chức sự kiện Tâm Tín Thành
Trải nghiệm lịch sử

GIAO LƯU KẾT NỐI VĂN HÓA VIỆT NAM - BA LAN

Chúng tôi không chỉ dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ là phương tiện giúp kết nối văn hóa. Văn hóa Ba Lan được lồng ghép chặt chẽ trong các nội dung học tập và các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyê

GIAO LƯU KẾT NỐI VĂN HÓA VIỆT NAM - BA LAN

Chúng tôi không chỉ dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ là phương tiện giúp kết nối văn hóa. Văn hóa Ba Lan được lồng ghép chặt chẽ trong các nội dung học tập và các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyê

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận